Gøy1

Jærvsø Gøy Født 2018 e. Jærvsø Ole u. Stjerne Oda Eier: Italy Stable