Rei Sola1

Rei Sola hoppe født 2016 e. Smedheim Solan u. Stumne Ninsen Eier: John- Åge Reinskau, Gerd Reinskau og Italy Stable